Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor u? Deze melding verbergen Info

Home > Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Op deze pagina kunt u onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden downloaden.

Op al onze offertes en/of transacties met derden zijn van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen, waarin onder meer is opgenomen een beperking van de aansprakelijkheid. Zij zijn op 15 oktober 1982 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem.

Download hier de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.